Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén presenterar årligen aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling av vuxna och barn.

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde.

Målsättningen är att ge stöd till ändamålsenliga läkemedelsval. Underlagen tas fram av regionens medicinska grupper och läkemedelsråd.

Råd för att undvika onödiga läkemedelskostnader, pdf Uppdaterad 2020-10-28

Nyheter i Rekommenderade läkemedel 2020, pdf

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020