Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén presenterar årligen aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling av vuxna och barn.

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. De rör framförallt basläkemedel och är grupperade efter terapiområde.

Målsättningen är att ge stöd till ändamålsenliga läkemedelsval. Underlagen tas fram av regionens medicinska grupper och läkemedelsråd.

Nyheter i Rekommenderade läkemedel 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt uppehåll av läkemedel vid intorkning, öppnas i nytt fönster

Läkemedel som bör undvikas (röda kryss i Cosmic), pdf, öppnas i nytt fönster

Råd för att undvika onödiga läkemedelskostnader, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Cecilia Nordquist

apotekare, sekreterare läkemedelskommittén

Fredrik Schön

ordförande läkemedelskommittén

Senast uppdaterad: 22 mars 2022