Smittskyddsblad

Smittskyddsbladen innehåller information om de flesta sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Information om hur man gör en smittskyddsanmälan

Patientinformation på andra språk (Patient information in other languages) 

Arabiska: Covid-19, patientinformation

Albanska: Covid-19, patientinformation

Dari: Covid-19, patientinformation

Engelska: Covid-19, patientinformation

Finska: Covid-19, patientinformation

Franska: Covid-19, patientinformation

Persiska: Covid-19, patientinformation

Polska: Covid-19, patientinformation

Ryska: Covid-19, patientinformation

Somaliska: Covid-19, patientinformation

Spanska: Covid-19, patientinformation

Thailändska: Covid-19, patientinformation

Tigrinja: Covid-19, patientinformation

Turkiska: Covid-19, patientinformation

Information och förhållningsregler till hushållskontakter andra språk (Information and rules of conduct for household contacts information in other languages) 

Arabiska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Albanska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Dari: Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Engelska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Finska: Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Franska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Polska: Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Persiska (farsi): information och förhållningsregler till hushållskontakter

Rumänska;information och förhållningsregler till hushållskontakter

Ryska: Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Somaliska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Spanska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Tigrinja: Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Thailändska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Turkiska: information och förhållningsregler till hushållskontakter

Till dig som är närkontakt till covid-19-positiv person (Information for those who have been in contact with a person with covid-19)

Arabiska: information till kontakt till covid-19-positiv person

Dari: information till kontakt till covid-19-positiv person

Engelska: information till kontakt till covid-19-positiv person

Somaliska: information till kontakt till covid-19-positiv person

Tigrinja: information till kontakt till covid-19-positiv person

Persiska: information till kontakt till covid-19-positiv person

Läkarinformation

Hepatit B läkarinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B Folkhälsomyndigheten

Patientinformation

Hepatit B patientinformation vuxen, pdf, öppnas i nytt fönster

Hepatit B patientinformation barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Hepatit B patientinformation ungdom, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på andra språk (2013 års version)

Hepatit B patientinformation, svenska (vuxen 2013 års version)

Hepatit B patientinformation, amharinja (ungdom)

Hepatit B patientinformation, arabiska (vuxen)

Hepatit B patientinformation,, arabiska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, dari (vuxen)

Hepatit B patientinformation, dari (ungdom)

Hepatit B patientinformation, engelska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, engelska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, farsi (persiska) (vuxen)

Hepatit B patientinformation, franska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, kinesiska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, mongoliska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, pashto (vuxen)

Hepatit B patientinformation, pashto (ungdom)

Hepatit B patientinformation, rumänska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, ryska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, somaliska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, somaliska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, spanska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, thailändska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, tigrinja (vuxen)

Hepatit B patientinformation, tigrinja (ungdom)

Hepatit B patientinformation, turkiska (vuxen)

Läkarinformation

HIV-infektion läkarinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation

HIV-infektion patientinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

HIV-infektion patient med välinställd behandling, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på andra språk (2016 års version)

HIV-infektion patientinformation, svenska (2016 års version)

HIV-infektion patientinformation, amharinja (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, amharinja

HIV-infektion patientinformation, arabiska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, arabiska

HIV-infektion patientinformation, dari (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, dari

HIV-infektion patientinformation, engelska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, engelska

HIV-infektion patientinformation, estniska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, estniska

HIV-infektion patientinformation,, farsi (persiska) (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, farsi (persiska)

HIV-infektion patientinformation, franska(2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, franska

HIV-infektion patientinformation, lettiska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, lettiska

HIV-infektion patientinformation, portugisiska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, portugisiska

HIV-infektion patientinformation, ryska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, ryska

HIV-infektion patientinformation, somaliska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, somaliska

HIV-infektion patientinformation, spanska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, spanska

HIV-infektion patientinformation, swahili (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, swahili

HIV-infektion patientinformation, thailändska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, thailändska

HIV-infektion patientinformation, tigrinja (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, tigrinja

HIV-infektion patientinformation, turkiska (2016 års version)

HIV-infektion patient med välinställd behandling, turkiska

Läkarinformation

Latent tuberkulos, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation 

Latent tuberkulos (med behandling), pdf, öppnas i nytt fönster

Latent tuberkulos (utan behandling), pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på andra språk (med förebyggande behandling)

Latent tuberkulos (med behandling), amarinja

Latent tuberkulos (utan behandling), amarinja

Latent tuberkulos (med behandling), arabiska

Latent tuberkulos (utan behandling), arabiska

Latent tuberkulos (med behandling), dari

Latent tuberkulos (utan behandling), dari

Latent tuberkulos (med behandling), engelska

Latent tuberkulos (utan behandling), engelska

Latent tuberkulos (med behandling), farsi (persiska)

Latent tuberkulos (utan behandling), farsi (persiska)

Latent tuberkulos (med behandling), finska

Latent tuberkulos (utan behandling), finska

Latent tuberkulos (med behandling), franska

Latent tuberkulos (utan behandling), franska

Latent tuberkulos (med behandling), mongoliska

Latent tuberkulos (utan behandling), mongoliska

Latent tuberkulos (med behandling), pashto

Latent tuberkulos (utan behandling), pashto

Latent tuberkulos (med behandling), polska

Latent tuberkulos (utan behandling), polska

Latent tuberkulos (med behandling), portugisiska

Latent tuberkulos (utan behandling), portugisiska

Latent tuberkulos (med behandling), rumänska

Latent tuberkulos (utan behandling), rumänska

Latent tuberkulos (med behandling), ryska

Latent tuberkulos (utan behandling), ryska

Latent tuberkulos (med behandling), somaliska

Latent tuberkulos (utan behandling), somaliska

Latent tuberkulos (med behandling), spanska

Latent tuberkulos (utan behandling), spanska

Latent tuberkulos (med behandling), tigrinja

Latent tuberkulos (utan behandling), tigrinja

Senast uppdaterad: 14 september 2021