Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. 

Det viktigaste arbetet i Barnens bästa gäller! i Kronoberg handlar om tidiga insatser och förebyggande och främjande arbete.

En genomförd skolgång är den allra största framgången för att undvika mänskligt och ekonomiskt lidande. Men tyvärr används de resurser som finns ofta för sent, istället för att vi jobbar främjande, förebyggande och sätter in resurser så tidigt som möjligt. Kostnaderna för ett utanförskap är mycket stora, både mänskligt och samhällsekonomiskt. Nedan publiceras material om främjande och förebyggande arbete som pågår och kan användas.

Livsstil Kronoberg 

Livsstil Kronoberg har sedan 1980-talet arbetat med alkohol- och drogfrågor, och är idag en god plattform för det fortsatta arbetet i länet inom både ANDT, brottsförebyggande och trygghetsskapande. Organisationen erbjuder kunskapsstöd, metod- och processtöd samt erfarenhetsutbyte till berörda aktörer.

Livsstil Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Tidiga och samordnade insatser 

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Tidiga och samordnade insatser, Skolverket, öppnas i nytt fönster

Samtal om hälsa - Alla barn har rätt till hälsosam mat och rörelse

Som en del i Barnens Bästa gäller i Kronoberg finns samtalsstöd med tillhörande kunskapsstöd, patientmaterial och utbildning, som vänder sig till dig som möter barn, unga och deras vårdnadshavare i ditt arbete.

Till kunskapsstödet, pdf, öppnas i nytt fönster

Material om levnadsvanor för utskrift och beställning

Nyheter

Nytt material för Kronobarnsmodellen

8 november 2022

Hand i hand med införandet av arbetssättet Kronobarnsmodellen har den länsgemensamma processen, Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK), uppdaterat banken med material.

Barnets plan direkt i Link

3 oktober 2022

Från och med november går det att fylla i Barnets plan direkt i Cambio Cosmics modul Link. Redan idag är det möjligt att fylla i barnets plan i pappersformat och skanna in det i Cosmic. Barnets plan a...

Digitalt lärseminarium 22 september

31 augusti 2022

Seminariet syftar till skapar en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införan...

Samling av processens samarbetspartners, illustrerat med logotyper: Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, polisen, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Alvesta kommun, Markaryds kommun, Växjö kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Älmhults kommun.

Kontakt

Erika Lagergren

Processledare

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022