Barnahus Kronobergs län

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. I Kronobergs län ligger vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Barnahus Kronobergs län är en samverkan mellan kommunerna Växjö, Markaryd, Ljungby, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta samt Region Kronoberg, Åklagarmyndigheten och polismyndigheten.

Varför finns Barnahus?

Målet för samverkan i ett Barnahus är att ge barn som misstänks vara utsatta för brott, den hjälp de behöver i form av rättstrygghet, brottskydd, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen.

Hur blir ett ärende aktuellt på Barnahus?

Ett ärende blir aktuellt på Barnahus via socialtjänsten eller polismyndigheten – föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Du som jobbar inom socialtjänsten i Kronobergs kommuner är välkommen att kontakta Barnahusets samordnare för konsultation och för bokning av samråd via Kontaktcenter: 0470- 410 00.

Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso– och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enl. 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Kontakta socialtjänsten i berörd kommun. Vid akuta ärenden, kontakta polisen (via 112 eller 114 14).

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020