Jobba i Folktandvården Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg är tillräckligt litet för att du ska kunna vara unik, men också tillräckligt stort för att ge dig chansen att utvecklas – både som människa och i din yrkesroll.

Här får du en bra början...

Det är viktigt att du får en bra start hos oss och direkt känner att du hamnat rätt. Vi har med stor omsorg planerat vårt introduktionsprogram för nya medarbetare.

  • På din arbetsplats får du en grundläggande genomgång av viktiga rutiner och praktiska frågor som är specifika för just den klinik där du ska arbeta.
  • För dig som är nyexaminerad utses en handledare, en kollega med gedigna kunskaper och lång erfarenhet som du alltid kan gå till för att diskutera eller be om råd. Handledaren avsätter regelbundet tid så att ni tillsammans kan gå igenom patientfall för terapiplanering eller diskutera frågor som är viktiga för dig.
  • Under första året bjuder vi in dig som nyanställd i organisationen till en föreläsningsserie om bland annat patientsäkerhet, tandvårdstaxa, medicinska riktlinjer och etik i vården.
  • Som nyanställd bjuds du in till en gemensam halvdag där vi ger övergripande information om Region Kronoberg, Folktandvården, vårdhygien, personalfrågor och en utbildning i ergonomi. Dagen avslutas med gemensam matlagning under ledning av professionella kockar.

...och en ännu bättre utveckling

Det är viktigt att du fortsätter utvecklas varje dag. Vi gör tillsammans med dig en individuell utvecklingsplan med dina karriärs- och kompetensmöjligheter. Planen är grunden för dina framtida utbildningar och andra kompetenshöjande insatser. Du ges möjlighet att gå på utbildningar, utvecklingsprogram, fördjupande kurser och nätverksträffar. Du får individuell lönesättning där du påverkar din löneutveckling genom det arbete du utför.

Varje klinik kan också ordna egna utvecklingsaktiviteter. Tanken med utvecklingsaktiviteter är att ni ska kunna avsätta tid för att utveckla det gemensamma arbetet och göra något roligt tillsammans.

Bli resurstandläkare

Ta chansen att bli resurstandläkare. Du som är allmäntandläkare med erfarenhet, och som är särskilt intresserad av en viss specialitet, kan bli resurstandläkare. Då får du en fördjupad utbildning på specialistavdelningen för att sedan kunna stötta avdelningen och hjälpa dina kollegor inom allmäntandvården.

Förmåner i Folktandvården Kronoberg

Vi vill att du ska trivas, må bra och hålla dig frisk när du jobbar hos oss. Därför får du följande när du jobbar här:

  • En fysioterapeut hjälper dig att titta på din arbetsplats och berättar hur du kan förhindra belastnings- eller förslitningsbesvär.
  • Aktivitetsbidrag på 1 200 kronor.
  • Massagebidrag på 3 000 kronor. 
  • 5 000 kronor om du flyttar från ett annat län till Kronoberg.
  • Frukt varje dag!

Sommarjobba i Folktandvården

Varje sommar tar vi emot cirka femton studenter som läser någon form av odontologisk utbildning. Sommarjobbar du här får du göra så mycket praktiskt arbete som du klarar av, beroende på hur långt du har kommit i din utbildning.

Du får vara med vid olika behandlingar och får möjlighet att se hur vi arbetar inom Folktandvården Kronoberg. Har du klarat av tandläkarutbildningen till och med termin nio kan du arbeta som tandläkare med tillfällig legitimation.

Så tycker våra medarbetare

Ett väldigt gott socialt klimat och en mycket god sammanhållning.
Hos Folktandvården Kronoberg trivs man och hjälps åt!
Här får jag en god yrkesmässig utveckling där min kunskap och kompetens tas tillvara på.
Vi har bra chefer och ledare som ger möjlighet till utveckling och man får i stor utsträckning återkoppling på sitt arbete.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022