Filmer om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Tillsammans med patientlagen skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Mer om barnets rättigheter

Dessa filmer ger en grund för barnrättsperspektivet utifrån barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Nedan finns två utbildningsfilmer:

 • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (ca 15 minuter)
 • Barnrättsbaserad vård (ca 20 minuter)

Det finns även fyra situationsfilmer som berör:

 • Bemötande av barn (ca 4 minuter)
 • Information anpassad till barn (ca 4,5 minuter)
 • Barns delaktighet och inflytande i vården (ca 4 minuter)
 • Barn som far illa (ca 4 minuter)

Till varje film finns reflektionsfrågor som är lämpliga att diskutera för att fördjupa kunskapen om verksamhetens barnrättsansvar.

Utbildningsfilmer med reflektionsfrågor

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Vad är våra utmaningar med att tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
 • Vad kan vi göra annorlunda för att än bättre tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
 • Hur får barnen reda på sina rättigheter hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur ser vi på vårt barnrättsansvar i verksamheten?
 • Vad kan vi göra för att stärka vårt barnrättsansvar i verksamheten?
 • Hur märker barn att vår verksamhet är barnrättsbaserad?

Situationsfilmer med reflektionsfrågor

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur bemöter vi barn som patienter och närstående?
 • Vilka utmaningar har vi med att respektera alla barn i vår verksamhet?
 • Hur vet vi att barn känner sig respekterade hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur anpassar vi vår information till barn som patienter och närstående?
 • Vilka utmaningar har vi med att anpassa vår information till barn?
 • Hur vet vi att barn förstår den information vi ger dem?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur gör vi barn delaktiga hos oss?
 • Vilka utmaningar har vi med att göra barnen delaktiga hos oss?
 • Hur vet vi att barn känner sig delaktiga hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur uppmärksammar vi barn som riskerar att fara illa?
 • Vilka utmaningar har vi med att göra orosanmälningar när vi misstänker att barn far illa?
 • Hur mottagliga är vi när barn signalerar att de far illa?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur bemöter vi barn i vår verksamhet?
 • Hur anpassar vi vår information till barn?
 • Hur gör vi barn delaktiga hos oss?
 • Hur uppmärksammar vi barn som riskerar att far illa?

Senast uppdaterad: 29 januari 2021