Föräldrastöd

Här hittar du information om barnets rättigheter och föräldrastöd.

Broschyren nedan vänder sig till föräldrar och berättar om barnets rättigheter ur ett föräldraperspektiv.

Broschyr Barnets rättigheter och föräldrastöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentationer för föräldrastöd

Presentationerna utgår från broschyren och är uppdelade på fyra teman. De kan användas i mötet med föräldrar för att diskutera olika perspektiv på barnets rättigheter och föräldrars ansvar.

Om föräldraskap och barnets rättigheter, pptx

Om hälsa och utveckling utifrån barnets rättigheter, pptx

Om att lyssna och att respektera barnet utifrån barnets rättigheter, pptx

Om stöd och skydd utifrån barnets rättigheter, pptx

Diskussionsmaterial

Barnhälsovården har tagit fram ett diskussionsmaterial för att lyfta frågor om barnets rättigheter med vårdnadshavare. Detta kan även användas (ibland med viss verksamhetsanpassning) av andra verksamheter. Nedan finns handledningen och diskussionskortleken.

Föräldrautbildning BHV handledning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortlek till föräldrautbildning BHV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd
Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra
Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 21 januari 2021