Barn som far illa

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

I de fall vi informerar vårdnadshavarna om att vi har gjort en orosanmälan på deras barn finns det stöd till vår personal i form av förslag på talarmanus. 

Exempel på talarmanus vid orosanmälan av barn, pdf

Socialstyrelsens kunskapsstöd om orosanmälan, öppnas i nytt fönster

Informationsblad till vårdnadshavare

Här hittar du informationsblad riktat till vårdnadshavarna som förklarar vad en orosanmälan är.

Svenska, pdf

Arabiska, pdf

Dari, pdf

Engelska, pdf

Farsi, pdf

Somaliska, pdf

Thai, pdf

Tigrinska, pdf

Vietnamesiska, pdf

De här filmerna kan användas för att diskutera barn som far illa och anmälningsplikten kring barn som far illa. 

Barn som far illa

Se filmen om barn som far illa på youtube, öppnas i nytt fönster

Orosanmälan

Se filmen om orosanmälan på youtube, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd
Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra
Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 7 februari 2023