Filmer om barnets rättigheter inom tandvården

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Tillsammans med tandvårdslagen skapar de en grund för barnets rättigheter inom tandvården.

Mer om barnets rättigheter

Dessa filmer ger en grund för barnrättsperspektivet utifrån barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Nedan finns två utbildningsfilmer:

  • Barnets rättigheter inom tandvården (ca 14 minuter)
  • Barnrättsbaserad tandvård (ca 21 minuter)

Till varje film finns reflektionsfrågor som är lämpliga att diskutera för att fördjupa kunskapen om verksamhetens barnrättsansvar.

Utbildningsfilmer med reflektionsfrågor

Öppna videon i helskärm, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

  • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
  • Vad är våra utmaningar med att tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
  • Vad kan vi göra annorlunda för att än bättre tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
  • Hur får barnen reda på sina rättigheter hos oss?

Öppna videon i helskärm, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

  • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
  • Hur ser vi på vårt barnrättsansvar i verksamheten?
  • Vad kan vi göra för att stärka vårt barnrättsansvar i verksamheten?
  • Hur märker barn att vår verksamhet är barnrättsbaserad?

Senast uppdaterad: 6 april 2022