Filmer om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Tillsammans med patientlagen skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Mer om barnets rättigheter

Dessa filmer ger en grund för barnrättsperspektivet utifrån barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Nedan finns två utbildningsfilmer:

 • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (ca 15 minuter)
 • Barnrättsbaserad vård (ca 20 minuter)
 • Halvdagsutbildning om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården (1 timme och 44 minuter plus reflektionstid)

Det finns även fyra situationsfilmer som berör:

 • Bemötande av barn (ca 4 minuter)
 • Information anpassad till barn (ca 4,5 minuter)
 • Barns delaktighet och inflytande i vården (ca 4 minuter)
 • Barn som far illa (ca 4 minuter)

Till varje film finns reflektionsfrågor som är lämpliga att diskutera för att fördjupa kunskapen om verksamhetens barnrättsansvar.

Utbildningsfilmer med reflektionsfrågor

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Vad är våra utmaningar med att tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
 • Vad kan vi göra annorlunda för att än bättre tillgodose barnets rättigheter i vår verksamhet?
 • Hur får barnen reda på sina rättigheter hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur ser vi på vårt barnrättsansvar i verksamheten?
 • Vad kan vi göra för att stärka vårt barnrättsansvar i verksamheten?
 • Hur märker barn att vår verksamhet är barnrättsbaserad?

Den här föreläsningsfilmen har genomgående avsnitt där tittarna kan pausa och reflektera kring olika barnrättsperspektiv.

Den är uppbyggd för att fungera som en halvdagsutbildning om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården där gruppen diskuterar och reflekterar med varandra.

Den går även att använda för enskilda personer som önska öka sin kunskap om barnets rättigheter.

Se filmen på Youtube: 

Föreläsning om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

Situationsfilmer med reflektionsfrågor

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur bemöter vi barn som patienter och närstående?
 • Vilka utmaningar har vi med att respektera alla barn i vår verksamhet?
 • Hur vet vi att barn känner sig respekterade hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur anpassar vi vår information till barn som patienter och närstående?
 • Vilka utmaningar har vi med att anpassa vår information till barn?
 • Hur vet vi att barn förstår den information vi ger dem?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

How do children participate in their health care? Engelsk version, mediaflow, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur gör vi barn delaktiga hos oss?
 • Vilka utmaningar har vi med att göra barnen delaktiga hos oss?
 • Hur vet vi att barn känner sig delaktiga hos oss?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

How do we notice children at risk? Engelsk version, mediaflow, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur uppmärksammar vi barn som riskerar att fara illa?
 • Vilka utmaningar har vi med att göra orosanmälningar när vi misstänker att barn far illa?
 • Hur mottagliga är vi när barn signalerar att de far illa?

Se filmen på youtube.com, öppnas i nytt fönster

Syntolkad version av filmen, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor

 • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
 • Hur bemöter vi barn i vår verksamhet?
 • Hur anpassar vi vår information till barn?
 • Hur gör vi barn delaktiga hos oss?
 • Hur uppmärksammar vi barn som riskerar att far illa?

Senast uppdaterad: 13 december 2021