Patientnämnden

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Varje parti som är representerat i regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående.

Lämna synpunkter eller klagomål

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i Region Kronoberg.

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Patientnämnden kan stödja dig

Vill du inte vända dig direkt dit du eller din närstående fick vård kan du kontakta patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och fungerar som en länk mellan dig och vården.

Stödpersoner

Vill du bli stödperson till tvångsvårdade patienter inom psykiatrin? Att vara stödperson innebär att vara en medmänniska som står utanför patientens vård. Stödpersonen har tystnadsplikt och har kontinuerlig kontakt med patientnämnden. Som stödperson får du bland annat utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdrag.

Du som känner att du vill och kan göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till patientnämndens handläggare 0470-58 85 42 eller skicka e-post till: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 8 maj 2019