Psykisk ohälsa

Depression hos äldre

2020-05-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Psykisk ohälsa under graviditet och barnets första levnadsår

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering vid depression och ångest

2016-04-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för medicinsk behandling av ADHD - METYLFENIDAT

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD ALFA-AGONISTER

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD ALFA-AGONISTER (Intuniv)

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD- AMFETAMIN (Elvanse oh Attentin)

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Suicidprevention, vuxenpsykiatrin

2020-06-02

|

Gäller för Vuxenpsykiatrin

Suicidriskbedömning i primärvården

2021-02-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2018