Psykisk ohälsa

Depression hos äldre

2020-05-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för medicinsk behandling av ADHD - METYLFENIDAT

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD ALFA-AGONISTER (Intuniv)

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD ALFA-AGONISTER

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Rutin för medicinsk behandling av ADHD- AMFETAMIN (Elvanse oh Attentin)

2019-07-05

|

Gäller för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Suicidprevention

2021-06-15

|

Gäller för Specialistpsykiatrin barn unga och vuxna

Suicidriskbedömning i primärvården

2021-02-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2018