Palliation

Behandlingsschema för Propofol vid palliativ sedering

2021-12-15

|

Gäller för Onkologkliniken

Terminal sedering med Propofol

2021-12-15

|

Gäller för Onkologkliniken

Senast uppdaterad: 28 mars 2022