Njurar och urinvägar

Ansvarsfördelning dialysenheten i Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Ansvarsförhållande vid självdialys.

2020-05-26

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Behandlingsprotokoll

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Behandlingsöversikt vid själv-HD

2020-03-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Blodtryck. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Byte av Artär eller Ventrycksmätare. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista för utbildning av självdialyspatient.

2020-05-26

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Citratlås i central dialyskateter

2021-02-16

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

CVP-mätning

2020-02-19

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Dialysstart med central dialyskateter (CDK). Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Driftprotokoll förbehandling CWP 100

2021-02-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Intermittent flush av Actilyse

2020-03-30

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

LDL-aferes Behandlingsöversikt

2020-02-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes Checklista 4008 ADS

2020-09-14

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes DALI (Direct Adsorption of Lipoproteins)

2020-09-14

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Logglista Artis

2021-02-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Lågkaliumdialysat, rutiner

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Läkemedel vid dialys. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Nystart hemodialys

2020-02-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Perforation av AV-fistel. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

PM URR (urea reduction rate) och Kt/v

2020-03-30

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Poliklinisk angiografi/PTA på AV-fistel avsedd för dialysbruk

2020-12-28

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Provtagningsrutin på hemodialyspatient

2020-09-28

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pt-Iohexolclearance på dialyspatient

2020-09-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Recirkulationsprov Hemodialys

2020-09-14

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Risker med bloddialys i hemmet. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Rondmall Dialysenheten

2020-03-24

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för fuktlarm från Dialysenheten

2020-09-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och maskinloggblad

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för kvalitetsuppföljning på dialysenheten Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Skötselinstruktioner WRO300

2019-09-10

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Stickteknik AV-fistel. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Utarbetning och implementering av lokala rutiner

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenanläggning – rutin för handhavande

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenprover på Hem-HD maskiner.

2020-03-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Vattenrening. Patientinstruktion.

2020-05-26

|

Gäller för Centrallasarettet Växjö

Veckokontroller WRO 300

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Åtgärder vid blodtrycksfall. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Centrallasarettet Växjö

Åtgärder vid muskelkramp. Patientinstruktion.

2020-04-01

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurbiopsi

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pt-Iohexolclearance, checklista

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Aggregatbyte av PD-kateter

2020-09-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Borttagande av PD-kateter

2020-12-28

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

PD-kateteroperation

2020-09-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Standardbehandlingsschema CAPD-peritonit

2020-12-28

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurtransplantation journalhantering

2020-09-14

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Riktlinjer för tandläkarbesök inför transplantationsutredning

2020-02-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Active surveillance vid lokaliserad lågrisk prostatacancer

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Blåljuscystoskopi indikationer Ljungby

2020-04-29

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Botox injektion i urinblåsan

2020-06-03

|

Gäller för Kirurgkliniken

ESVL remiss till Värnamo

2020-04-29

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Inläggning av suprapubiskateter (SPK) lokal rutin

2021-02-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Intravesikal BCG-behandling vid blåscancer

2020-06-03

|

Gäller för Kirurgkliniken

Priapism

2020-06-03

|

Gäller för Kirurgkliniken

Prostatabiopsier- rutin för svar

2019-01-15

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Rezum rutiner vid behandling

2021-01-20

|

Gäller för Kirurgkliniken

Snabb kastration vid hotande symtom

2020-03-26

|

Gäller för Kirurgkliniken

Spermanedfrysning vid testikelcancer

2020-06-02

|

Gäller för Kirurgkliniken

Stötvågsbehandling - ESWL

2020-03-26

|

Gäller för Kirurgkliniken

TUMT-mikrovågsbehandling av prostata

2018-02-11

|

Gäller för Kirurgkliniken

Zoledronsyra - behandling via kirurgkliniken CLV

2020-09-28

|

Gäller för Kirurgkliniken

Zytiga (abirateron) och Xtandi (enzalutamid) - behandling

2020-03-26

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2018