Hjärta och kärl

Aggrastatinfusion

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Ambulans-EKG Riktlinjer Med Växjö

2021-09-20

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Coronarangio Karlskrona - förberedelser MED CLV

2022-03-09

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Diagnostik vid kranskärlsjukdom

2020-05-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Kortversion av rehabriktlinje kranskärlssjukdom

2020-12-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Nitroglycerininfusion

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering vid kranskärlssjukdom

2021-05-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Seloken iv

2020-06-08

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

STEMI , ST-höjningsinfarkt

2020-06-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Bradycardi - Medicinkliniken Ljungby

2022-11-12

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Cordaroneinfusion

2020-05-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Farmakologisk konvertering av förmaksflimmer

2020-04-28

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Förmaksflimmer/fladder, checklista och pm

2020-05-26

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Ischemi (ST-analys) och arytmiövervakning HIA Med CLV

2020-06-11

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Isuprelinfusion

2020-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Riktlinje vid antiarytmika

2022-04-06

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Riktlinjer för uppföljning av behandling med antiarytmiska läkemedel

2022-04-06

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Takycardi - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Chock av kardiell genes - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

CPAP Whisper flow 2 PM Med CLV

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Dobutamin

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Furosemid infusion

2020-04-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Hjärtsvikt - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Intravenös järnbehandling vid hjärtsvikt

2018-05-23

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Kortversion av rehabriktlinje vid hjärtsvikt

2022-01-13

|

Gäller för Region Kronoberg, Hälso- och sjukvårdsnämnd

Lungödem - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Noradrenalin® (Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1mg/ml)

2020-11-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Rehabilitering vid hjärtsvikt

2022-01-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Simdaxinfusion

2020-05-25

|

Gäller för Region Kronoberg

DT hjärta, förberedelser

2020-05-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Esofagus-EKG

2019-09-27

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Kortversion av rehabriktlinje hjärtklaffoperation

2020-12-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering efter hjärtklaffoperation

2021-05-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Angiografi monitorering

2020-12-16

|

Gäller för Kirurgkliniken

Angiografi/PTA/Stent

2020-04-14

|

Gäller för Kirurgkliniken

Anmälan servicekirurgi

2019-12-12

|

Gäller för Kirurgkliniken

CO2-angiografi

2020-04-14

|

Gäller för Kirurgkliniken

Femostop

2019-12-05

|

Gäller för Kirurgkliniken

Ilomedinbehandling

2019-12-05

|

Gäller för Kirurgkliniken

Ockluderad injektionsdosa eller PICC-line

2020-04-15

|

Gäller för Kirurgkliniken

Pumpstövel vid grav venös insufficiens och bensår

2020-03-11

|

Gäller för Kirurgkliniken

Remiss för injektionsdosor

2020-04-15

|

Gäller för Kirurgkliniken

Subcutan venport (SVP)

2019-12-12

|

Gäller för Kirurgkliniken

Trombolys

2021-04-16

|

Gäller för Kirurgkliniken

Trombolys Kateterbaserad arteriell

2021-04-16

|

Gäller för Kirurgkliniken

Trombosprofylax till internmedicinsk patient

2022-02-09

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Uppföljning av kärlpatienter

2020-04-14

|

Gäller för Kirurgkliniken

Varicer lokalt vårdprogram

2022-06-01

|

Gäller för Kirurgkliniken

Ytlig tromboflebit

2022-10-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

Checklista för ICD-operation

2018-03-15

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista för MR-undersökning av patient med hjärtrytmmonitor Reveal LINQ LNQ11

2021-12-10

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö, Pacemakermottagningen Ljungby

Checklista för pacemakeroperation

2019-04-24

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista MR Kardiolog St Jude (Abbott) och Medtronic MRI SureScan

2019-02-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

CRT/Pacemaker/ICD - inneliggande nyimplantation

2016-09-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Elkonvertering pacemakerpat PM Med CLV

2019-05-27

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Explosiva implantat - explantationsformulär

2016-10-18

|

Gäller för Medicinavdelning 1 HIA

Explosiva implantat - rutin vid explantation

2017-02-15

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Explosiva implantat- rutin PM med CLV

2017-05-05

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Förteckning ICD-dosor och elektroder

2022-07-06

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö, Region Kronoberg

Förteckning pacemakerdosor och elektroder

2022-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD - handläggning/rådgivning PM Med CLV

2017-02-03

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD- Att använda magnet för att inaktivera PM

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD/Pacemaker Operation av patient PM MED CLV

2019-02-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICM - implanterad hjärtrytmmonitor

2019-05-20

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö, Medicinkliniken Ljungby

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation

2017-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Patientinformation ICM (implanterbar hjärtrytmmonitor)

2021-05-10

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Patientinformation pacemaker/ICD-dosbyte

2021-05-10

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Patientinformation vid pacemaker/ICD-nyinläggning

2021-05-10

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Rörlighetsträning efter pacemakeroperation

2018-04-19

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Checklista elkonvertering

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen

2019-03-14

|

Gäller för Hjärtmottagningen Växjö

Hjärtstartare Heartstart FR2

2021-11-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Manuell defibrillator Efficia

2020-04-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Rekommenderad akututrustning på mottagning - Ljungby lasarett

2021-02-17

|

Gäller för Lasarettet Ljungby

Telemetri och övervakningsutrustning HIA - Reservrutin

2022-02-28

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Senast uppdaterad: 28 mars 2022