Smärta

Rehabilitering vid långvariga icke-maligna smärttillstånd

2022-03-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Utsättning av opioider efter långvarigt bruk

2022-05-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 28 mars 2022