Hud

Brännskador

2018-09-19

|

Gäller för Kirurgkliniken

Hudfliksskador

2021-11-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Hyperhidros - regler för behandling med botulinumtoxin

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Hypertrikos - Landstingsfinansierad behandling

2021-03-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Indikationer och remisskrav för plastikkirurgiska ingrepp

2020-07-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Lokal sårbehandling svårläkta sår

2022-10-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Pilonidalcysta

2020-09-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Sårbehandling med undertryck

2022-01-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Tinea Capitis

2021-08-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Trycksår

2016-12-05

|

Gäller för Kirurgkliniken

Senast uppdaterad: 7 februari 2018