Infektioner

Stramas nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus och primärvård, App Strama Nationell (fungerar bäst i Chrome, Safari eller Firefox) 

De nationella rekommendationerna gäller för Region Kronoberg. Lokala medicinska riktlinjer (se under rubrikerna nedan) tas fram där det behövs lokala förtydliganden eller för tillstånd som saknas i de nationella behandlingsrekommendationerna.

Antibiotika i samband med måltid

2020-02-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Meningit, akut bakteriell

2019-06-24

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV-test

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Akut mediaotit - barn och vuxna

2018-06-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Faryngotonsillit

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Handläggning av COVID-19 i Region Kronoberg

2020-07-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Nedre luftvägsinfektioner hos barn

2017-06-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg

2020-08-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Rinosinuit hos vuxna och barn

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppföljning covid-19

2020-06-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkoskopi – förslag på mikrobiologiska analyser

2020-01-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Ledpunktion

2017-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Lumbalpunktion

2019-03-27

|

Gäller för Region Kronoberg

PPD - tuberkulinprov

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik

2020-09-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Malaria

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Tuberkulosvård i Kronobergs län

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 28 september 2020