Infektioner

Stramas nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus och primärvård (Strama Nationell)

De nationella rekommendationerna gäller för Region Kronoberg. Lokala medicinska riktlinjer (se under rubrikerna nedan) tas fram där det  behövs lokala förtydliganden eller för tillstånd som saknas i de nationella behandlingsrekommendationerna.

Antibiotika i samband med måltid

2020-02-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

2019-06-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Meningit, akut bakteriell

2019-06-24

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV - Postexpositionsprofylax

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV-test

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Akut mediaotit - barn och vuxna

2018-06-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Faryngotonsillit

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Handläggning av COVID-19 i Region Kronoberg

2020-07-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Nedre luftvägsinfektioner hos barn

2017-06-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Rinosinuit hos vuxna och barn

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppföljning covid-19

2020-06-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkoskopi – förslag på mikrobiologiska analyser

2020-01-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Ledpunktion

2017-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Lumbalpunktion

2019-03-27

|

Gäller för Region Kronoberg

PPD - tuberkulinprov

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Malaria

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Tuberkulosvård i Kronobergs län

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Cystit hos barn

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Misstänkt pyelonefrit hos barn <12>

2017-04-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Pyelonefrit hos barn

2017-06-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 23 juni 2020