Infektioner

Stramas nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus och primärvård, App Strama Nationell, öppmas i nytt fönster 

De nationella rekommendationerna gäller för Region Kronoberg. Lokala medicinska riktlinjer (se under rubrikerna nedan) tas fram där det behövs lokala förtydliganden eller för tillstånd som saknas i de nationella behandlingsrekommendationerna.

Antibiotika i samband med måltid

2020-02-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer

2021-01-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

2020-11-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

2020-11-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Apkoppor

2022-10-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Handläggning av misstänkta fall, provtagningsanvisningar, PEP-vaccination mm

HIV - Postexpositionsprofylax

2021-10-25

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV-test

2021-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Sepsis - akut handläggning

2019-12-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkoskopi – förslag på mikrobiologiska analyser

2020-01-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Ledpunktion

2020-11-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Lumbalpunktion

2020-11-18

|

Gäller för Region Kronoberg

PPD - tuberkulinprov

2021-06-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik

2020-09-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Malaria

2020-11-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Tuberkulosvård i Region Kronoberg

2021-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 28 mars 2022