Ögon

Allergisk konjunktivit

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Vernaliskonjunktivit - behandling

2019-12-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Abusive Head Trauma (AHT)

2021-06-01

|

Gäller för Ögonkliniken

BVC/Syntest vid 4-årskontroll, ögon CLV

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Diamoxbehandling hos barn

2017-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Glasögonförskrivning barn

2020-09-21

|

Gäller för Ögonkliniken

Hemangiom - Propranololbehandling

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Homocystinuri (HCU)

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) - ögonscreening/kontroll

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Kongenital katarakt, ögon CLV

2019-12-02

|

Gäller för Ögonkliniken

Konjunktiviter och blefarokonjunktiviter - barn

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Konjunktiviter, neonatala

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurofibromatosis I (opticusgliom), ögonkontroller barn

2019-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupiller - barn

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

ROP (retinopathy of prematurity)

2020-10-07

|

Gäller för Ögonkliniken

Tårvägar - barn

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukom - pigment dispersion syndrom

2020-06-22

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukom - trångvinkelglaukom, akutbehandling

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukomhereditet

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Avastin - ögondroppar

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Ikervis ögondroppar

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Iriter/Uveiter - behandling

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinakirurgi, uppföljning

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Akut retinal nekros

2020-01-07

|

Gäller för Ögonkliniken

Amaurosis fugax (TIA)

2018-10-12

|

Gäller för Ögonkliniken

AMD - patienter som har fått behandling med anti-VEGF

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Arteriella occlusioner

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Carotissjukdom

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

CSC - central serös chorioretinopati

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Diabetes - ögonbottenförändringar

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Diabetesfotografering för sjuksköterska

2019-10-22

|

Gäller för Ögonkliniken

Fluoresceinangiografi, rutiner ögon

2017-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaskroppsblödning

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Macula - anti-VEGF-behandlade patienter

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Ozurdex - retinal ventrombos

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT - Beräkning av Visudyne och glucosmängd ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT- arbetsgång ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT-behandling läkare ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinala ventromboser

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinala ventromboser, provtagning ögon

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Tapetoretinala degenerationer

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Thalassemi - Sickelcellanemi

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

A-AION och NA-AION, jämförelse

2017-12-04

|

Gäller för Ögonkliniken

Horners syndrom

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Lebers hereditära opticusneuropati - LHON

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurooftalmologi - akut

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurooftalmologisk undersökning, handläggning

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

NMO-spektrumtillstånd/NMO spectrum disorder/NMOSD

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusinfarkt (A-AION, NA-AION)

2017-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneurit (ON), typisk

2021-06-01

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneurit, atypisk (ON)

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneuropati, traumatisk

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupillrubbningar

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupilltest - farmakologisk

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

SST-Sahlgren Saturation Test, ögon CLV

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Serumdroppar

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Hypofystumör

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Melanom - Uveala

2019-11-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Melanom konjunktivala

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Nevi - chorioidala

2019-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinoblastom, screening

2021-03-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Blefarit - behandling

2019-07-01

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratit - bakteriell, provtagning,odling

2022-11-22

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratit, inflammatorisk

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Klamydia

2019-12-09

|

Gäller för Ögonkliniken

Rosacea

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Toxoplasma

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Evisceration/Enukleation

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Intravitreal injektion, Ozurdex

2017-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Intravitreala injektioner, ej Ozurdex

2022-09-22

|

Gäller för Ögonkliniken

Lateral kantotomi. Orbitalt kompartmentsyndrom

2020-01-07

|

Gäller för Ögonkliniken

Ögonprotes

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Ethambutolbehandling - kontroller vid

2019-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Gilenyabehandling vid multipel skleros, screening

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Klorokinrelaterad retinopati, screening

2022-01-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Prolaktinom, synfältskontroller

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Tbc-behandling, Ethambutol - ögonkontroller

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Temporalisarterit (jättecellsarterit, cranialarterit)

2021-08-31

|

Gäller för Ögonkliniken

Thyreoideaassocierad orbitopati (TAO)

2021-03-18

|

Gäller för Ögonkliniken

Kemiska skador

2020-04-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Krockkudde

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Lut, syra etc. ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Mjukdelsskador i ögonregionen

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Svetsblänk, ögon CLV

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Symtomrelaterade prioriteringsgrunder, ögon CLV

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Trauma - ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Traumatisk hyphema - handläggning

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Senast uppdaterad: 14 maj 2018