Allmänna medicinska riktlinjer

Avlidna Covid-19

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Avsked av avliden

2020-11-19

Brytpunktssamtal

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Dödsfall

2018-08-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Obduktion

2020-11-19

Vård i livets slutskede i sluten vård

2020-07-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Clinical frailty scale

2020-05-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Senast uppdaterad: 27 juni 2018