Allmänna medicinska riktlinjer

Fast vårdkontakt vid somatisk vård

2021-10-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Skörhet och användning av CFS

2022-10-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Skörhet och fördjupad geriatrisk bedömning

2022-11-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Skörhet och rehab.insatser

2022-11-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Skörhet, primärvård och kommunal sjukvård

2022-10-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Avlidna Covid-19

2022-01-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Avsked av avliden

2022-06-16

Avsked av avliden

Dödsfall

2022-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Övergripande riktlinje

Dödsfall 0-18 år

2022-05-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Obduktion

2022-01-12

Obduktion

Omhändertagande av avliden

2021-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Omhändertagande av avlidna från annat land

2022-01-12

Omhändertagande av avlidna från annat land

Stöd till drabbade när en familjemedlem eller nära vän har omkommit

2021-11-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Transport av avlidna

2022-06-17

Transport av avlidna

Senast uppdaterad: 27 juni 2018