Andningsorgan och allergi

Adrenalinpenna

2021-05-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Anafylaxi

2020-09-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Penicillinallergi - barn och ungdomar

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Penicillinallergi - vuxna

2020-04-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Astma hos barn- och ungdomar

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Mätning och hantering av PEF mätare

2021-05-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkoskopi/EBUS i lokalbedövning

2019-11-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Bronkoskopiundersökning

2018-04-18

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Eftervård av bronkoskopipatienter

2018-01-23

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pleuradrän

2021-01-13

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Senast uppdaterad: 28 mars 2022