Allmänna medicinska riktlinjer

Vård i livets slutskede i sluten vård

2020-07-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Obduktion

2018-12-19

Dödsfall

2018-08-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Brytpunktssamtal

2020-07-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Avsked av avliden

2018-12-19

Avlidna Covid-19

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Clinical frailty scale

2020-05-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk riktlinje

Senast uppdaterad: 27 juni 2018