Analyssortiment - provtagningsanvisningar

Blodgruppering och antikroppsscreen

Provtagningsanvisning, Blodgruppering och antikroppsscreen, pdf, öppnas i nytt fönster

Provtagningsanvisning, Blodgruppering på barn yngre än 4 mån, pdf, öppnas i nytt fönster

Transfusionsmedicin Växjö

Blodgruppering som anländer till transfusionsmedicin före kl. 15.30 måndag-fredag (vardagar) utförs samma dag. Övriga tider utförs blodgruppering endast när transfusionsbehov föreligger för patienten.

Blodgruppering på barn yngre än 4 mån som beställs akut utförs omgående, övriga beställningar utförs samma dag de anländer till laboratoriet.

Transfusionsmedicin Ljungby

Blodgruppering som anländer till transfusionsmedicin före kl 13.00 måndag - fredag (vardagar) skickas till Växjö för analys. 

Akutgruppering (erytrocytgruppering utan screen) utförs endast om transfusionsbehov föreligger för patient.

Giltighetstid

Akutgruppering (erytrocytgruppering utan screen) är giltig tills ordinarie svar är klart, dock max 1 månad.

Preliminärt blodgrupperingssvar är giltigt tills ordinarie svar är klart, dock max 7 dygn.

Ordinarie blodgrupperingssvar är giltigt tills vidare om inte namnändring sker eller patienten stamcellstransplanteras.

Provtagningsanvisning, Antikroppsidentifiering med IAT-gelteknik, pdf, öppnas i nytt fönster

Antikroppsutredningar utförs i Växjö dagtid alla vardagar, samt vissa lördag förmiddagar när antikroppskunnig personal finns tillgänglig.

Övrig tid skickas utredningar till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund. Titreringar och mer komplicerade utredningar skickas alltid till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund.

Alla skickade analyser debiteras beställaren, så även akuta resor med taxi.

BAS-test, MG-test och DAT

Provtagningsanvisning, Förenlighetsprövning BAS-test, BKS-MG-test, pdf (öppnas i nytt fönster)

 

Prov på patient avseende BAS-test / MG-test ska insändas i så god tid som möjligt.

BAS-test är giltig i 5 dygn och MG-test är giltig i 3 dygn. Provtagningsdagen är = dag1.

Provtagningsanvisning, Direkt Antiglobulin Test (DAT), pdf, öppnas i nytt fönster.

DAT som anländer mellan 07.00-15.30 måndag-fredag (vardagar) utförs samma dag.

Akut DAT utförs när så erfodras.

Samtliga blodprov ska lämnas till Transfusionsmedicin inom 24 timmar.

Senast uppdaterad: 31 maj 2017