Beställnings- och svarsrutiner

För att kunna skicka prover för analys till Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Kronoberg måste beställaren vara registrerad som kund hos oss.

Ansökan, Ny kund Klinisk kemi och transfusionsmedicin, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankett, Ny kund Klinisk kemi och transfusionsmedicin, öppnas i nytt fönster

Fyll i följande uppgifter på remissen:

 1. avdelning/mottagning
 2. provtagningsdatum
 3. önskad analys. Blodgr = blodgruppering och antikroppsscreening, immuniseringsundersökning, DAT eller BAS-test/MG-test
 4. patientens diagnos
 5. om AKUT analys önskas, kryssa då i rutan för akut och ange klockslag när analysen önskas klar. Akut BLGR utförs endast vid samtidig beställning av BAS-test.
 6. har patienten fått blod nyligen på annan blodcentral? Ange när.
 7. För mödravården: är patienten gravid? Ange sista mens, beräknad förlossning och ev. tidigare graviditeter. Har patienten fått Rh-profylax? Ange när.
 8. vid blodbeställning till nyfött barn; ange i vilken vecka barnet är född. Om barnet fått intrauterin transfusion ska detta anges.
 9. Om provtagning för blodgruppering och BAS-/MG-test är utförd vid samma tillfälle, vilket endast får utföras i akuta undantagsfall, måste skriftlig dokumentation göras i patientens journal (Cambio Cosmic) OCH på remissen!
  Detta gäller instabil patient som blöder eller med potential att snabbt bli instabil. Provtagning vid samma tillfälle ska godkännas av patientansvarig läkare.

  Ange följande text på remissen:
  Provet är taget samtidigt som BAS-test-röret alt. 
  Provet är taget samtidigt som Blgr-röret.

Under respektive analys finns uppgift om vilken remiss som ska användas.

InterInfo är Transfusionsmedicins webbaserade gränssnitt där all relevant information kring blodtransfusioner och blodgrupps-serologiska analyser samlas. Svar på blodgruppering och BAS-test finns tillgängligt för kunden i detta system. Åtkomst sker via uthopp från Cosmic och dess läskopia.

ProSang/InterInfo klassas i Region Kronoberg som en del av journal-systemet och innebär att papperssvar på Transfusionsmedicinska analyser endast lämnas ut vid avvikande fynd (såsom erytrocyt-antikroppar och positiv DAT) samt vid ändrade transfusions-rekommendationer. 

Telefonsvar på akuta analyser lämnas när avdelningen begär detta på remissen. 

Telefonsvar lämnas även vid positiv DAT och vid stigande eller hög titer av antikroppar på mödravårdsprover.

InterInfo är uppdelat i ett antal moduler (Patientinformation, Serologiska utlåtanden, Blodbeställning, Transfusionskontroll, Rapportera och Transfusionshistorik).

Detaljerad information kring inloggning via Cosmic och hur de olika modulerna används, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 31 maj 2017