Verksamhetsområde

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Verksamhetsområdet omfattar den provtagning som utförs av enhetens personal, analysarbete samt forskning och utveckling inom området för klinisk kemi och transfusionsmedicin. Därtill utför laboratorierna tjänster inom vissa områden, till exempel klinisk forskning.

Klinisk kemi och Transfusionsmedicins verksamhetsidé

Klinisk kemi och Transfusionsmedicin bidrar med kvalitetssäkrad, ändamålsenlig och effektiv laboratorieservice under dygnets alla timmar. Den skall ges till alla invånare på ett jämlikt sätt.
Med hjälp av blodgivarnas frivilliga insatser förser vi sjukvården med blodkomponenter. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utrymme för utveckling.

Senast uppdaterad: 13 september 2021