Syntolkning årshjul patientsäkerhet 2022

Datum för patientsäkerhetsrådets möten

26 januari, 16 mars, 25 maj, 31 augusti, 19 oktober,  14 december

Mötestider för arbetsutskottet patientsäkerhet

Fredag jämna veckor juni och juli undantaget

Specifika patientsäkerhetshändelser

Januari

 • 11–12/1 Mätning av trycksår på inneliggande patienter
 • 26 /1 Patientsäkerhetsråd
 • Arbetsutskott patientsäkerhet fredagar jämn vecka

Februari

Mars

 • 8–9 /3 Mätning av trycksår på inneliggande patienter
 • Nationell mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
 • Pulsmätning (HME och HSE). Medarbetarenkät som består av 9 frågor kring hållbart medarbetarengagemang (HME) och 11 frågor kring hållbart säkerhetsengagemang (HSE). HME-frågorna riktas till samtliga medarbetare medan HSE-frågorna riktas till medarbetare med patientnära arbete
 • Granskning följsamhet till rutin för kateterisering

April

 • 7/4 Utbildning i Säker kommunikation
 • 7/4 Utbildning i Säker hantering av medicinteknisk utrustning
 • 25/4 Regionövergripande introduktion samtliga nyanställda

Maj

 • 3–4/5 Mätning av trycksår på inneliggande patienter
 • Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
 • Granskning följsamhet till rutin för kateterisering
 • 2/5 Utbildning Säker kateterisering och blåsövervakning, KTC Växjö
 • 9/5 Utbildning säker läkemedelshantering, Växjö
 • 18/5 Utbildning Säker kommunikation, Växjö
 • 18/5 Utbildning Medicinteknisk utrustning, Växjö
 • 19/5 Regionövergripande introduktion för nyanställda

Juni

 • 15/6 Grundutbildning i patientsäkerhet för hälso och sjukvårdpersonal

Augusti

 • 23–24/8 Mätning av trycksår på inneliggande patienter

September

 • Nationell mätning trycksår v 37
 • Granskning följsamhet till rutin för kateterisering
 • Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
 • 15/9 Regionövergripande introduktion för nyanställda
 • 26/9 Utbildning Infarter CLV
 • 27/9 Grundutbildning patientsäkerhet
 • 29/9 Utbildning Infarter praktisk del

Oktober

 • 5–6/10 Mätning trycksår på inneliggande patienter
 • Pulsmätning (HME och HSE)
 • 24/10 Säker kateterisering och blåsövervakning, KTC Växjö
 • 25/10 Säker kateterisering och blåsövervakning, KTC Ljungby

November

 • Grundutbildning i patientsäkerhet för hälso och sjukvårdpersonal
 • Säker kateterisering och blåsövervakning, KTC Växjö

December

 • 1/12 Regionövergripande introduktion nyanställda
 • 7–8/12 Mätning trycksår
 • Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
 • Granskning följsamhet till rutin för kateterisering

Senast uppdaterad: 1 november 2022