Organisation patientsäkerhet

Som en del av kraftsamlingen kring patientsäkerhet finns personalresurser till stöd för verksamheten.

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare.  Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatoriskt Uppföljning och Kvalitet inom Planering och Uppföljning/Hälso och sjukvårdstab Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utveck...

Elisabet Brücher

Verksamhetsutvecklare

Arbetar som verksamhetsutvecklare inom patientsäkerhet på enheten Uppföljning och Kvalitet inom Planering och Uppföljning/Hälso och sjukvårdstab Arbetsuppgifterna innefattar: Central ärendehantering A...

Senast uppdaterad: 9 november 2021