Organisation patientsäkerhet

Som en del av kraftsamlingen kring patientsäkerhet finns personalresurser till stöd för verksamheten.

De olika resurserna i patientsäkerhetsarbetet består av

 

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatorisktutveckling och innovation inom FoUU. Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utvecklingsområden inom patientsäkerhet Är kont...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 53

Elisabet Brücher

Verksamhetsutvecklare

Arbetar som verksamhetsutvecklare inom patientsäkerhet på enheten för Utveckling och Innovation som organisatoriskt tillhör Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUU). Arbetsuppgifterna innefattar:...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 53, 0709-67 30 61

Senast uppdaterad: 4 februari 2020