Vårdrelaterade infektioner

Varje gång en patient drabbas av en vårdrelaterad infektion innebär det lidande för patienten och en kostnad för Region Kronoberg.

Färre ska drabbas av vårdrelaterade infektioner

Vi ska med hjälp av ett nytt, strukturerat arbetssätt se till att de vårdrelaterade infektionerna blir färre. Därmed minskar lidandet för patienten, antibiotikaförskrivningen sjunker och kostnaderna för regionen blir lägre. 

Handlingsplan och åtgärdspaket

Arbetssättet består av en handlingsplan med åtgärdspaket för fyra nivåer: regionövergripande, verksamhetsnivå, klinik och avdelning. 

Åtgärdspaket regionövergripande, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket verksamhetsområde, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket klinik och avdelning, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan mot VRI: så hänger de olika nivåerna ihop, ppt, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 april 2021