Vårdrelaterade infektioner

Varje gång en patient drabbas av en vårdrelaterad infektion innebär det lidande för patienten och en kostnad för Region Kronoberg.

Färre ska drabbas av vårdrelaterade infektioner

Vi ska med hjälp av ett nytt, strukturerat arbetssätt se till att de vårdrelaterade infektionerna blir färre. Därmed minskar lidandet för patienten, antibiotikaförskrivningen sjunker och kostnaderna för regionen blir lägre. 

Handlingsplan och åtgärdspaket

Arbetssättet består av en handlingsplan med åtgärdspaket för fyra nivåer: regionövergripande, verksamhetsnivå, klinik och avdelning. 

Åtgärdspaket regionövergripande, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket verksamhetsområde, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket klinik och avdelning, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan mot VRI: så hänger de olika nivåerna ihop, ppt, öppnas i nytt fönster

Pneumoni är en vanlig diagnos på sjukhus och omfattar mer än 1 000 vårdtillfällen varje år. Definition av vårdrelaterad pneumoni:  Pneumoni som debuterar ≥ 48 timmar efter patienten påbörjat ett slutenvårdstillfälle eller debuterar inom 48 h efter hemgång.

Förebygg pneumoni genom: 

  • tidig och regelbunden mobilisering
  • behandla smärta och illamående
  • andningsgymnastik vid nedsatt andningsfunktion
  • identifiera och avhjälp sväljningssvårigheter
  • god munhälsa

Riktlinje för förebyggande av vårdrelaterad pneumoni, pdf öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 april 2021