Patientsäkerhetskultur

Region Kronoberg har sedan 2019 en gemensam enkät för arbetsmiljöfrågor och patientsäkerhetskultur. Från och med 2022 kommer undersökning genomföras två gånger per år. (Kallas nu Pulsmätning)

Den reviderade mätningen är förkortad jämfört med tidigare och innehåller nu bara frågor kring HME (hållbart medarbetarengagemang) – för alla medarbetare,samt HSE (hållbart säkerhetsengagemang) – för medarbetare som arbetar i verksamheter som har patienter

Syftet med enkäten är att skapa en dialog och reflektion kring medarbetarengagemanget och patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen.  Genom att göra det i mindre skala, men oftare, finns det större möjligheter att koppla detta till det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet

Pulsmätning, intranätet, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Senast uppdaterad: 10 juni 2022