Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska vara en beskrivning av organisation, resurser, arbete och resultat för patientsäkerhetsarbetet.

Mall för patientsäkerhetsberättelse

Senast uppdaterad: 15 juni 2022