Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska vara en beskrivning av organisation, resurser, arbete och resultat för patientsäkerhetsarbetet.

Mall för patiensäkerhetsberättelse

Senast uppdaterad: 26 februari 2021