Syntolkning årshjul 2021

Datum för patientsäkerhetsrådets möten

20 januari, 18 mars, 25 augusti, 13 oktober och 8 december

Mötestider för arbetsutskottet patientsäkerhet

13 januari, 29 januari,13 mars, 26 mars, 9 april, 23 april, 7 maj, 21 maj, 13 augusti, 27 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december och 17 december

Specifika patientsäkerhets händelser

Januari

 • 12-13/1 Mätning av trycksår på inneliggande patienter

Februari

 • 4/2 Grund utbildning i patientsäkerhet för hälso och sjukvårdpersonal
 • 18/2 Utbildning i Säker hantering av medicinteknisk utrustning

Mars

 • 8-9/3 Utbildning i Säker kateterisering och blåsövervakning
 • 11/3 Utbildning i Säker kommunikation
 • 11/3 Utbildning i Säker hantering av medicinteknisk utrustning
 • 15-28/3 Nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler klädrutiner ( BHK)
 • 22/3 och 26/3 Utbildning i trycksårsprevention
 • 31/3 Regionövergripande introduktion samtliga nyanställda

April

 • 7/4 Utbildning i Säker kommunikation
 • 7/4 Utbildning i Säker hantering av medicinteknisk utrustning
 • 26/4 Regionövergripande introduktion samtliga nyanställda

Maj

 • 3/5 Utbildning i Säker kateterisering och blåsövervakning
 • 11/5 Utbildning i Säker kommunikation
 • 11/5 Utbildning i Säker hantering av medicinteknisk utrustning
 • 4-5/5 Mätning av trycksår på inneliggande patienter
 • Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Juni

 • 16/6 Grundutbildning i patientsäkerhet för hälso och sjukvårdpersonal

Augusti

 • 3-4/8 Mätning trycksår på inneliggande patienter

September

 • 13-19/9 Mätning trycksår
 • 27/9 Regionövergripande introduktion samtliga nyanställda
 • 30/9 Utbildning i Säker läkemedelshantering
 • 13-19/9 Mätning trycksår på inneliggande patienter
 • Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Oktober

 • 14/10 Grundutbildning i patientsäkerhet för hälso och sjukvårdpersonal
 • 25-26/10 Utbildning i Säker kateterisering och blåsövervakning,
 • 28/10 Utbildning Säker läkemedelshantering
 • 5-6/10 Nationell mätning trycksår på inneliggande patienter

November

 • 4/11 och 25/11 Utbildning i Säker läkemedelshantering
 • 15/11 och 19/ 11 Utbildning i trycksårsprevention
 • 29/11 Utbildning i Säker kateterisering och blåsövervakning

December

 • 7/12 Mätning trycksår på inneliggande patienter, Regional mätning Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Senast uppdaterad: 5 april 2022