Resurspersoner

På Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) finns resurspersoner inom områdena psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, demens samt sår och sårbehandling. Antalet områden kommer successivt att utökas i takt med omställningen till den nya Nära vården.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022