Psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa utgör en stor del av de som söker sig till primärvården.

AMK kan erbjuda stöd i vårdcentralens arbete med att utveckla och vidmakthålla primärvårdsanpassade vård- och behandlingsmodeller för psykisk ohälsa med utgångspunkt i god tillgängligt och enligt principerna för stegvis vård. AMKs resurspersoner inom psykisk ohälsa har en nyckelroll i detta. 

Informationsfilm om Integrerad Beteendehälsa, IBH, Youtube, öppnas i nytt fönster

Via vårt kliniska lektorat bedriver vi, i samverkan med andra aktörer, klinisk forskning på området.

Depression, pdf, öppnas i nytt fönster

Stress, pdf, öppnas i nytt fönster

Sömn, pdf, öppnas i nytt fönster

Ångest, pdf, öppnas i nytt fönster

Gör så här för att skriva ut broschyren på rätt sätt

Skriv ut och välj:

  • Liggande orientering.
  • Skriv ut på båda sidorna av pappret.
  • Välj "Ja, vänd sidor uppåt" under Egenskaper
  • Vänd längs kortsidan.

Klinisk lektor

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 19 53

Resurspersoner psykisk ohälsa

Gabriella Widlund

Psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 19 52

Elin Lundqvist

Beteendevetare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 46 35

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020