Sår och sårbehandling

Sår och sårbehandling spänner över många olika specialiteter och patienterna finns i hela vårdkedjan.

I resurspersonens uppgifter ingår att:

  • Ha en övergripande samordnande funktion för sårprevention och sårbehandling i hela Region Kronoberg i nära samverkan med sårsjuksköterskor på CLV och LL.
  • Utveckla sårprevention, sårbehandling och dokumentation i den nära vården i samverkan med primär- och slutenvård genom utvecklingsprojekt.
  • Erbjuda stöd, utbildning och handledning i sårbehandlingsfrågor i primärvård.
  • Ha en samordnande funktion för sårutbildningar för sjuksköterskor i Region Kronoberg.
  • Upprätthålla kontakt med – och anordna fortbildning för – sårombuden i den nära vården genom nätverksträffar samt klinisk verksamhet.
  • Ha ett övergripande ansvar för att bistå med sakkunskap i samband med upphandling av sårvårdsmaterial, madrasser och hjälpmedel
  • Medverka i nätverk med andra professioner kring sårvård, kommuner och andra närliggande regioner samt universitet (LNU).
  • Bistå med sakkunskap vid implementering av vårdriktlinjer för den nära vården.

Erbjudande till verksamheterna, pdf, öppnas i nytt fönster

Sårombudets funktion på vårdcentralen, pdf, öppnas i nytt fönster

Sårsjuksköterskor inom den specialiserade vården är:

  • Maria Uneklint, sårmottagning Växjö lasarett 50%
  • Jennie Nilsson, sårmottagning Ljungby lasarett 25%.

Basala hygienrutiner

Nationella vårdhandboken, länk, öppnas i nytt fönster

Rengöring och steril omläggning

Film såromläggning ren metod med aseptisk teknik, länk öppnas i nytt fönster

Steril såromläggning, pdf, öppnas i nytt fönster

Rengöring av bendusch, länk till lokal vårdhandbok, öppnas i nytt fönster

Bedömning av sårbädd

Bedömning av sårbädd, länk till film, öppnas i nytt fönster

TIME, pdf, öppnas i nytt fönster

Odling, instruktion, länk till mikrobiologen, öppnas i nytt fönster

Val av förband

Rekommenderade läkemedel, Region Kronoberg, länk öppnas i nytt fönster

Guide av upphandlade förband och kompressionsbehandling 2020, pdf öppnas i nytt fönster

Synonymlista förband kommuner, pdf, öppnas i nytt fönster

Behandling

Vårdriktlinje kompressionsbehandling, länk, öppnas i nytt fönster

Film lindning kortsträcksbinda/lågelastisk binda, öppnas i nytt fönster 

Film lindning Coban 2, öppnas i nytt fönster

Lathund (flödesschema) kompressionsstrumpor, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdriktlinje pumpstövel, länk, öppnas i nytt fönster

Undertycksbehandling, NPWT

Läs medicinsk riktlinje för NPWT på vårdgivarwebben under rubriken VÅRDRIKTLINJER → Medicinska riktlinjer → Hud. Detta gäller för både Region och kommuner.

 PICO

Användarmanual PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Bra att veta om PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Omläggning PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Omläggning fot PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

 V.A.C terapi

Inför start rengörs pump samt kontinuerligt under behandlingsperioden. Se lokal instruktion för detta på vårdgivarwebben under rubriken VÅRDRIKTLINJER → Vårdhandboken → bokstaven S.

Region Kronoberg rutin start och avslut, pdf, öppnas i nytt fönster

Snabbguide ActiVAC, pdf, öppnas i nytt fönster

Upphandlat sortiment, pdf, öppnas i nytt fönster

Applikationsguide förband, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning VAC-instruktion och brygga, pdf, öppnas i nytt fönster

VAC patientinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

VAC kliniska riktlinjer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria Boström

Verksamhetsutvecklare

Resursperson sår

Senast uppdaterad: 15 november 2022