Sår och sårbehandling

Sår och sårbehandling spänner över många olika specialiteter och patienterna finns i hela vårdkedjan.

I resurspersonens uppgifter ingår:

  • Synliggöra sår som ett vanligt förekommande folkhälsoproblem
  • Att arbeta för trycksårsprevention
  • Erbjuda stöd, utbildning och handledning i sårbehandlingsfrågor
  • Leda nätverk inom slutenvård och primärvård samt vara kontakt mot kommunal vård
  • Utarbeta och implementera nya rutiner
  • Delta i upphandling av förekommande produkter
  • Säkra att Region Kronoberg arbetar kvalitetsstyrt bland annat genom att ingå i styrelsen i Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) och i styrgruppen för RiksSår

Erbjudande till verksamheterna, pdf, öppnas i nytt fönster

Trycksår

Blankett: Omvårdnadsöversikt trycksår, word

Trycksårskortet, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Venösa sår

 

Arteriella sår

 

Småkärlssår, och sår med inflammatoriskt inslag.

 

Diabetesfotsår

Länk till diabetessamordnarens hemsida, öppnas i nytt fönster

Klicka på rubriken "Fotvård"

Ipswich touch test, länk till film, öppnas i nytt fönster

 

Tumörsår

Basala hygienrutiner

Nationella vårdhandboken, länk, öppnas i nytt fönster

Rengöring och steril omläggning

Film såromläggning ren metod med aseptisk teknik, länk öppnas i nytt fönster

Steril såromläggning, pdf, öppnas i nytt fönster

Rengöring av bendusch, länk till lokal vårdhandbok, öppnas i nytt fönster

Bedömning av sårbädd

TIME, pdf, öppnas i nytt fönster

Odling, instruktion, länk till mikrobiologen, öppnas i nytt fönster

Val av förband

Rekommenderade läkemedel, Region Kronoberg, länk öppnas i nytt fönster

Guide av upphandlade förband och kompressionsbehandling 2020, pdf öppnas i nytt fönster

Synonymlista förband kommuner, pdf, öppnas i nytt fönster

Behandling

Vårdriktlinje kompressionsbehandling, länk, öppnas i nytt fönster

Vårdriktlinje pumpstövel, länk, öppnas i nytt fönster

Film lindning kortsträcksbinda/lågelastisk binda, öppnas i nytt fönster 

Film lindning Coban 2, öppnas i nytt fönster

Lathund (flödesschema) kompressionsstrumpor, pdf, öppnas i nytt fönster

Undertycksbehandling, NPWT

Läs medicinsk riktlinje för NPWT på vårdgivarwebben under rubriken VÅRDRIKTLINJER → Medicinska riktlinjer → Hud. Detta gäller för både Region och kommuner.

 

PICO

Användarmanual PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Bra att veta om PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Omläggning PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

Omläggning fot PICO, pdf, öppnas i nytt fönster

 

V.A.C terapi

Inför start rengörs pump samt kontinuerligt under behandlingsperioden. Se lokal instruktion för detta på vårdgivarwebben under rubriken VÅRDRIKTLINJER → Vårdhandboken → bokstaven S.

Region Kronoberg rutin start och avslut, pdf, öppnas i nytt fönster

Snabbguide ActiVAC, pdf, öppnas i nytt fönster

Upphandlat sortiment, pdf, öppnas i nytt fönster

Applikationsguide förband, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning VAC-instruktion och brygga, pdf, öppnas i nytt fönster

VAC patientinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

VAC kliniska riktlinjer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria Boström

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 75 15

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020