Diabetes

I resurspersonens uppgifter ingår att:

  • Erbjuda stöd, utbildning och handledning i diabetesfrågor för den nära vårdens professioner.
  • Medverka till förändrade arbetssätt utifrån aktuell forskning och riktlinjer.
  • Utifrån verksamheternas behov arrangera utbildningsaktiviteter för den nära vårdens professioner.
  • Ingå i referensgrupp för upphandling av diabetesrelaterade produkter som används i den nära vården.
  • Medverka i nätverk med andra professioner kring diabetesvård, t. ex. Medicinsk grupp, Endokrin, diabetes och njursjukdomar EDN.
  • Bistå med sakkunskap vid implementering av vårdriktlinjer för den nära vården.

Kontakt

Cecilia Andersen

Diabetessköterska

Resursperson diabetes

Senast uppdaterad: 25 februari 2022