Verksamhetsstöd

Avdelningen erbjuder metodstöd inom projekthantering, jämställdhet, verksamhetsutveckling och uppföljning. Verksamhetsstöd utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet med dessa frågor och bidrar med denna kompetens i genomförandet av processer kopplade till den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025.

Målgruppen är främst avdelningen för Regional utveckling, men stöd kan även ges till övriga delar av Region Kronoberg och externt. 

Verksamhetsstöd ansvarar också för verksamhetsuppföljning, ekonomihantering, framtagande av analyser och statistik, internationella samarbeten samt sekretariatet för strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna.

Kontakt

Andreas Liljenrud

Tf. regional utvecklingsdirektör

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018