Kompetens och lärande

Verksamheten omfattar samordning av kompetensförsörjning, skolfrågor och kompetensutveckling/utbildning utifrån regioners och kommuners behov. Utbildningarna rör hälsa, vård, omsorg, skola och offentlig administration och genomförs både internt och externt.

Verksamheten driver:

  • Kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan
  • AV-Media Kronoberg
  • Kurs och konferens
  • Samordning av skolfrågor för Kronobergs kommuner

På avdelningen arbetar regionala utvecklingssamordnare, IT-pedagoger, utvecklingsledare, medieinformatörer, kursadministratörer och verksamhetsutvecklare.

Kontakt

Cristina Haraldsson

Verksamhetschef kompetens och lärande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586240, 046790675091

Senast uppdaterad: 13 juni 2019