Kompetens och lärande

Verksamheten omfattar samordning av kompetensförsörjning, skolfrågor och kompetensutveckling/utbildning utifrån regioners och kommuners behov. Utbildningarna rör hälsa, vård, omsorg, skola och offentlig administration och genomförs både internt och externt.

Verksamheten driver:

  • Kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan
  • AV-Media Kronoberg
  • Vård- och omsorgscollege
  • Maker tour - Mot nya höjder
  • Samordning av skolfrågor för Kronobergs kommuner

På avdelningen arbetar regionala utvecklingssamordnare, IT-pedagoger, utvecklingsledare, medieinformatörer, kursadministratörer och verksamhetsutvecklare.

Senast uppdaterad: 2 december 2020