Hållbar tillväxt

Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer.

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

Heidi Samuelsson

Ställföreträdande verksamhetschef

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i BY2030

Eva Haraldsson

Projektledare BY2030

Signe Bachman

Kommunikatör

Per Hansson

Infrastrukturplanerare

Agneta Carlsson

Miljösamordnare

Åsa Forss

Regional utvecklingssamordnare

Johan Skommargård

Regional utvecklingssamordnare

Pernilla Bodin

Regional utvecklingssamordnare

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

Carl Rungegård

Klara Bigelius

Regional utvecklingssamordnare

Daniel Uppsäll

Magnus Hellgren

Samordnare Smålands skog- och trästrategier

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

Per Schöldberg

Clara Arvidsson

Projektkommunikatör

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

Senast uppdaterad: 3 november 2022