Hållbar tillväxt

Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer.

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress

Heidi Samuelsson

Biträdande chef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583081

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583073

Agneta Klingenvik

Projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583054

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046767207813

Carl Rungegård

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 61, 06767207453

Daniel Malmqvist

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046709844570

Daniel Westergren

Projektledare ASF i Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 68

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583058, 046708694939

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583109

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583074, 046732096055

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583056

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046709645773
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583002

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 59

Natalie Hafdelin

Projektledare Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583066, 046709726061

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583098, 046709844965

Sara Nodmar

Samordnare Miljö- och byggsamverkan

Signe Bachman

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583223, 046720831816

Sofia Ekström

Projektledare för modellen Fimpar du, fimpar jag Region Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583082, 046720831861

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583234

Yanni Shizhou

Projektledare Kinasamarbete

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018