Hållbar tillväxt

Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer.

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

Heidi Samuelsson

Ställföreträdande verksamhetschef

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i BY2030

Carl Rungegård

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

Signe Bachman

Projektkommunikatör (föräldraledig)

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

Åsa Forss

Regional utvecklingssamordnare

Magnus Hellgren

Samordnare Smålands skog- och trästrategier

Pernilla Bodin

Regional utvecklingssamordnare

Klara Bigelius

Regional utvecklingssamordnare

Clara Arvidsson

Projektkommunikatör

Johan Skommargård

Regional utvecklingssamordnare

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021