Hållbar tillväxt

Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer.

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress

Heidi Samuelsson

Biträdande chef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 81

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 78 13

Carl Rungegård

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 61, 06767207453

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58, 0708-69 49 39

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 09

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 74, 0732-09 60 55

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 56

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-64 57 73
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 59

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 66, 0709-72 60 61

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 98, 0709-84 49 65

Signe Bachman

Projektkommunikatör (föräldraledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 23, 0720-83 18 16

Frida Lundén Mörck

Konsthandläggare

 • E-post: Det här är en e-postadress

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 69 19

Åsa Forss

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 97, 0790-67 53 12

Magnus Hellgren

Samordnare Smålands skog- och trästrategier

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 46 89

Pernilla Bodin

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-25 96 92

Klara Bigelius

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 82, 0790-67 53 95

Clara Arvidsson

Projektkommunikatör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 54, 0709-84 44 36

Johan Skommargård

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 38 18, 0790-67 51 49

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 34

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021