HR-avdelningen

HR står för synsättet att medarbetarna är verksamhetens viktigaste tillgång för att förverkliga Region Kronobergs mål, kvalitet, tillgänglighet och bemötande.

Avdelningens mål är att HR-arbetet ska bidra till att Region Kronoberg uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både för nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet utgår från Region Kronobergs övergripande vision "Ett gott liv i ett livskraftigt län".

Övergripande uppdrag inom HR-området

  • Att identifiera övergripande mål och framtidsstrategier för fortsatt utveckling
  • Kontinuerligt utveckla, samordna och följa upp Region Kronobergs utveckling inom HR-området
  • Ge konsultativt stöd till chefer inom samtliga HR-processer
  • Införa och förankra Region Kronobergs synsätt i strategiskt viktiga HR-frågor.

Kontakt

Pontus Juhlin

HR-direktör

Senast uppdaterad: 22 april 2020