Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen. Avdelningen jobbar för att utveckla chefens och medarbetarnas kommunikativa förmågor - att vara tydlig, lyhörd, ge återkoppling samt att skapa engagemang.

Kommunikationsavdelningen är centralt organiserad med uppdraget att stötta hela organisationen, med såväl med strategiska som operativa kommunikationsuppdrag:

  • Vi är rådgivare och coachar organisationen, till exempel regionens ledningsgrupper och chefer, i kommunikationsfrågor.
  • Vi ansvarar för, administrerar och utvecklar Region Kronobergs övergripande kanaler: webbplatser, intranät, sociala medier, övergripande informationsmaterial med mera.
  • Vi genomför kommunikationsinsatser och erbjuder hjälp-till-själv-hjälp i form av bland annat mallar och utbildningar.

Här arbetar kommunikationsstrateger och kommunikatörer, några med specialistkompetenser som till exempel grafisk formgivning, kriskommunikation, media och webb. 

Kommunikationsavdelningen

Telefon: 0470-58 80 00

E-post: kommunikationsavdelningen@kronoberg.se

Besöksadress: Nygatan 20, Växjö

Kristina Jordevik

Kommunikationsdirektör

Senast uppdaterad: 12 februari 2020