Kansliavdelningen

Inom kansliavdelningen finns två olika enheter; säkerhetsenheten och kanslienheten. Säkerhetsenheten arbetar bland annat med Region Kronobergs beredskaps- och säkerhetsfrågor tillika informationssäkerhet och avvikelsehantering. Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Ulrika Joelsson Gustafsson

Kanslidirektör

Lisa Åberg

Enhetschef kanslienheten

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

Senast uppdaterad: 22 april 2021