Kansliavdelningen

Inom kansliavdelningen finns två olika enheter; säkerhetsenheten och kanslienheten. Säkerhetsenheten arbetar bland annat med Region Kronobergs beredskaps- och säkerhetsfrågor tillika informationssäkerhet och avvikelsehantering. Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Ulrika Bergehamn

Kanslidirektör
Lisa Åberg
Enhetschef kanslienheten
Agneta Karlsson
Säkerhetschef

Senast uppdaterad: 22 april 2021