Kansliavdelningen

Avdelningen ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Det dagliga arbetet innebär ärendeberedning, mötesadministration, utredningar och administrativt stöd.

Avdelningen ansvarar även för diarium, arkiv, demokratiutveckling, bidragshantering och juridiskt stöd till organisationen. En prioriterad fråga har varit att förvalta och utveckla ärendehanteringsprocessen. Även regionens barn- och människorättsarbete samordnas på avdelningen.

På avdelningen arbetar 18 personer som är registratorer, arkivassistenter, nämndssekreterare, barn- och människorättsstrateg, informationssäkerhetsstrateg/personuppgiftsombud, systemförvaltare för dokumenthanteringssystemet Platina, jurist och patientnämndshandläggare.

Politisk organisation

Beslut och protokoll

Bidrag till organisationer och föreningar

Demokratiutveckling

Diarium och arkiv

Nämndsadministration

Patientnämnd

Juridik

Människorättsfrågor

Kontakt

Ulrika Joelsson Gustafsson

Kanslidirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588963

Anders Pettersson

Enhetschef kansliavdelningen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583010, 046767221701

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588537

Senast uppdaterad: 4 januari 2019