Kansliavdelningen

Inom kansliavdelningen finns två olika enheter; säkerhetsenheten och kanslienheten. Säkerhetsenheten arbetar bland annat med Region Kronobergs beredskaps- och säkerhetsfrågor tillika informationssäkerhet och avvikelsehantering. Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Ulrika Joelsson Gustafsson

Kanslidirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 89 63

Lisa Åberg

Enhetschef kanslienheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-76 37 38

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Senast uppdaterad: 22 april 2021