Kansliavdelningen

Inom kansliavdelningen finns två olika enheter; säkerhetsenheten och kanslienheten. Säkerhetsenheten arbetar bland annat med Region Kronobergs beredskaps- och säkerhetsfrågor tillika informationssäkerhet och avvikelsehantering. Kanslienheten ansvarar för stödet till Region Kronobergs politiska organ. Enheten ansvarar även för diarium, arkiv, bidragshantering och juridiskt stöd.

Kontakt

Ulrika Joelsson Gustafsson

Kanslidirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588963

Anders Pettersson

Enhetschef kansliavdelningen

  • E-post: Det här är en e-postadress

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588537

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020