Nyheter Barnens bästa gäller

Barnens bästa uppmärksammas i nationella och internationella forum:

15 juni 2022

Under sommaren kommer processen visas upp på den internationella konferensen International Forum on Quality and Safery in Healthcare och den nationella konferensen Skolledare21.

Barnens bästa lyfts i ungdomsriktad podcast

14 juni 2022

"Lilla podden om livet" är en podcast, av ungdomsmottagningen i Ljungby, som tar upp olika hälsoområden som rör ungdomar. Nu gästar Barnens bästa gäller! i Kronoberg för att lyfta det länsgemensamma a...

Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

13 juni 2022

Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK) har flyttat från förvaltningen regional utveckling i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdens omställningsprogram för nära vård. Målet är att komma närmre...

Save the date - lärseminarium 22 september

13 maj 2022

Seminariet syftar till skapar en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införan...

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

28 februari 2022

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia L...

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

25 februari 2022

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfare...