Verktyg och material

Här hittar du de senaste versionerna av vårt länsgemensamma material: praxismodellen, Barnets plan, samtyckesblankett med mera. I de relaterade länkarna finns material som kan vara till stöd i det dagliga arbetet.

Om du har material som du har stor nytta av i ditt arbete får du gärna skicka det till processledaren så publiceras det här.

Kronobarnsmodellen

Visuell identitet - Kronobarnsmodellen

Via länken nedan finns logotyp, grafik samt beskrivning av visuell identitet - gällande Kronobarnsmodellen. Samt bild med samtliga samarbetspartners logotyper. 

Visuell identitet, mediaflow, öppnas i nytt fönster

Powerpoint-mall

För dig som ska presentera Kronobarnsmodellen finns nu en Powerpoint-mall att använda. Duplicera de bilder du vill ha fler av och ta bort de du inte har användning av. Notera att det finns två versioner av förstasidan, en med barnen och en med enbart cirklarna – välj den som passar ditt ämne och målgruppen bäst.

Vi rekommenderar att ni låter sista sidan (med alla partners) finnas med som en avslutande bild, för att repetera och visa på kraften bakom Kronobarnsmodellen.

Kronobarnsmodellen, Powerpoint, öppnas i nytt fönster

Övrigt presentationsmaterial

Rollup, png, öppnas i nytt fönster

Rollup, pdf, öppnas i nytt fönster

Nedan lyfts goda exempel på hur olika verksamheter runt om i Kronoberg  arbetar med Kronobarnsmodellen. Ta gärna inspiration av varandra!

Öppen förskola – Tingsryds kommun

Verksamheten formades av olika teman kopplade till Barnens bästa gäller i Kronoberg. Besökare fick ta del av och diskutera områden som: barns hälsa, utveckling och trygghet tillsammans med kunnig personal och även inbjudna gäster.

Affisch, word, öppnas i nytt fönster

Program, word, öppnas i nytt fönster

Årshjul, pdf, öppnas i nytt fönster

Workshop-uppgifter 2022 - Ljungby kommun

Case med workshop-uppgift:

Informationsinsamling med hjälp av barnens bästa-hjulet för att avgöra om det behövs samverkan.

Case med workshop-uppgift 1 Charlie 2022, word, öppnas i nytt fönster.

Case med workshop-uppgift 1 Eli 2022, word, öppnas i nytt fönster.

Rollspel med workshop-uppgift (fortsättning på Case med workshop-uppgift):

Utföra ett samverkansmöte kring barnet i del 1.

Rollspel med workshop-uppgift 2 Charlie 2022, word, öppnas i nytt fönster.

Rollspel med workshop-uppgift 2 Eli 2022, word, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering med barn:

Förslag på brev till vårdnadshavare vid barnintervju, Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Utvärderingsblankett med smiley vid barnsamtal i testerna , pdf, öppnas i nytt fönster

Utvärderingsblankett till barnsamtal i testerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Utvärderingsblankett, vårdnadshavare i testerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022