Om processen

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. Processen följs och stöds av forskare.

 

Se filmen i helskärm och med undertext här, öppnas i nytt fönster

Bättre samordning

Ett barn i behov av stöd och hjälp kan behöva berätta sin historia för många olika personer inom olika professioner. Även vårdnadshavarna kan behöva tala med och samordna många olika kontakter. 

Det finns även minst en person bakom varje rektangel med yrkestitlar och situationen är inte helt enkel för dem heller. Det är, av olika skäl, inte säkert att alla känner till vilka andra professioner och instanser som är inblandade i ärendet vilket kan leda till dubbelarbete eller i värsta fall att barnet faller mellan stolarna för att det är oklart vem som göra vad.

För att komma till rätta med detta valde kommunerna och Region Kronoberg att ta ett krafttag och tillsammans arbeta för att bättre samordna insatserna kring barn i länet.

Senast uppdaterad: 21 april 2022