Information till barn som närstående/viktiga vuxna

Enligt 5 kap. 7§ i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar för att ge barn information, råd och stöd när barn och ungdomar har någon i sin familj eller närhet som:

  • har en psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning
  • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
  • oväntat avlider

Här har vi samlat relevant information, kontaktvägar och länkar som rör barn och ungdomar som närstående.

Om en person i barnets familj eller i barnets närhet blir sjuk, börjar missbruka, blir omhändertagen eller dör förändras mycket. En del barn och ungdomar behöver få träffa någon att prata med och få svar på frågor. Vad var det som hände? Vad är okej att känna? För en del barn och ungdomar kan det vara viktigt med stöd och tröst, andra känner att de klarar sig själva.

Här hittar du information om barnet är närstående till någon i familjen eller i barnets närhet som:

Har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom

Har drabbats av allvarlig eller långvarig sjukdom

Har ett missbruk

Har en funktionsnedsättning

Har upplevt våld i familjen

Vårdas på rättspsykiatrisk klinik

Har dött

Senast uppdaterad: 21 januari 2021