Hedersrelaterat våld och förtryck

Region Kronoberg har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

För att stärka vår kompetens inom området finns här en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt länkar till fördjupad information inom området.

Regeringens beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck: ”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa.  I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld”.

Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster.

Vårddokumentation för våldsutsatta personer, pdf, öppnas i nytt fönster

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 21 januari 2021