Människohandel och sex mot ersättning

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta. 

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta. 

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör människohandel samt sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution.

Mer information

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till en kommun gå in på

NMTSverige.se, regionkoordinatorer, öppnas i nytt fönster

Mer information finns hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel:

NMTSverige.se, öppnas i nytt fönster

Det går även att kontakta Valentina Hajra eller Susann Swärd

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 21 januari 2021