Förändringsledare Patientsäkerhet

Centrala förändringsledare har i uppgift att stödja organisationens förändringsarbete inom gemensamma prioriterade patientsäkerhetsområden. De har ett övergripande uppdrag och arbetar över hela hälso- och sjukvården med det prioriterade patientsäkerhetsområdet som de ansvarar för.

Elisabeth Holmqvist

Arbetar som förändringsledare inom Vårdrelaterade Infektioner- VRI på 40 procent under 10 månader per år (augusti till juni). Resterande tjänstgöring på medicinkliniken Ljungby

Ingela Rehnström

Arbetar som förändringsledare inom Vårdrelaterade Infektioner-VRI på 40 procent under 10 månader per år (augusti till juni). Resterande tjänstgöring på medicinkliniken Växjö

Linda Hördegård

Arbetar som förändringsledare inom Diagnostisk säkerhet på 40 procent under 10 månader per år (augusti till juni). Resterande tjänstgöring på Omställningskontoret för Nära Vård, klinisk tjänstgöring s...

Åsa Forell Danielsson

Arbetar som förändringsledare inom Patientsäkerhetskultur och Vårdprevention på 60 procent.

Johanna Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Delar sin tjänstgöring inom Uppföljning och kvalitet mellan arbete som LINK- sjuksköterska och som förändringsledare patientsäkerhet inom området Vårddokumentation.

Senast uppdaterad: 20 april 2022