Behörigheter

Behörigheter ger tillgång till de funktioner som krävs för att klara av det dagliga arbetet. Behörigheter beställs och ändras vid behov av utsedd beställare.

Relaterade länkar

Frågor och svar om behörigheter

Vid nyanställning, byte av tjänst eller avslut av tjänst beställs/avbeställs grundbehörigheter i Cosmic via Självservice (Anställningspaketet). Om ytterligare behörighet behövs gör en tilläggsbeställning via formuläret Beställ behörighet till Cosmic.

Självservice (grundbehörighet)

Tilläggsbeställning Cosmic (intern länk)

För att kunna beställa behörighet i Cosmic krävs en viss behörighet. Beställning kan göras av chef eller av chef utsedd person.

Vid nyanställning av personal beställs behörighet till journalsystemet Cosmic via Självservice (Anställningspaketet). Den behörighet man tilldelas är en grundbehörighet baserad på arbetsplats och yrkesroll.

Självservice

När anställning upphör inom Region Kronoberg avbeställer man Cosmicbehörighet via Självservice (Anställningspaketet) Anställning upphör. 

Då vi vet att det kan finnas behov av att flytta bokade tider eller ha viss bevakning finns valet att senarelägga när Cosmicbehörighet ska avslutas helt. Detta styrs genom att ni sätter ett datum för Cosmicavslut i beställningen. 

När anställning upphör avslutas möjlighet att logga in i systemet och sedan tas urval etc bort det datum ni valt att avsluta Cosmic.

Det kan finnas tillfällen då man som anställd behöver ha utökad behörighet i journalsystemet. För att beställa ytterligare behörighet görs detta via IT-portalen - Beställa - Vårdinformationssystem - Cosmicbehörigheter tilläggsbeställningar.

Tilläggsbeställningar Cosmic (intern länk)

 

Om någon tillfälligt haft en utökad behörighet som inte ingår i grundpaketet behöver denna avbeställas när den inte längre ska användas.

Den utökade behörigheten avbeställs via Tilläggsbeställningar.

Är du osäker på om en person har ett konto skapar för den verksamhet de jobbar i kan man göra en sökning i Verksamhetskatalogen Sök. Där kan man söka på hsa id eller på namn och då få svar på kontoägare samt att dem kan klicka på personen för att se om den har behörighet i cosmic eller ej.

Verksamhetskatalog Sök

 

Har ni behov av att medicinska sekreterare ska kunna signera journalanteckningar. Det kan t. ex. vara dokumentation av administrativ karaktär eller inskannade redan signerade dokument från vårdtillfälle.

Beställ detta via formuläret Cosmicbehörigheter tilläggsbeställningar på IT-portalen. 

Tilläggsbeställning (intern länk)

För att beställning ska kunna utföras är det viktigt att uppge vilken eller vilka Arbetsenheter det gäller.

Verksamhetschef beställer behörighet till användare som ska genomföra loggkontroller för Cosmic och de nationella e-tjänsterna som t. ex. NPÖ. Det behövs två beställningar för att få den samlade behörigheten inklusive behörighet till mapp för att dokumentera loggkontroll.

Loggkontroll Cosmic via verktyget Qlik Sense

Beställningen görs via IT-portalen - Beställa - Program och Appar - Behörighet till program 

Ange Typ: Ny

Ange Användare: Användar-id

Ange Program/Behörighet: Loggkontroll e-tjänster, behörighet dokumentation

Ange även för vilken vårdgivare det gäller: Region, Kommun eller Privat vårdgivare

IT-portalen (intern länk), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 maj 2022