Översikter

Översikter i Cosmic.

Frågor och svar om Patientöversikten

Frågor och svar om Enhetsöversikten

Cambio har tagit beslut om att Inskrivningsöversikten ska fasas ut och kommer ersättas med Enhetsöversikten. Alla nya funktioner kopplas enbart till Enhetsöversikten.

Enhetsöversikten visar de patienter som filtreras fram, inte hela enheter. För att se tomma sängplatser, öppna upp fönstret ”Plats” antingen genom att dubbelklicka i kolumnen Plats, högerklicka i kolumnen Plats och välj ”Plats…” eller tryck på snabbknappen Plats längst ner i översikten.

Alla som loggar in med samma användarroll och arbetsenhet har samma inställningar och urval i Enhetsöversikten. Ska något ändras måste alla som loggar in på samma sätt vara överens om ändringen.

Inställningar som går att ändra är vilka kolumner som visas, vilken ordning de presenteras, hur breda de ska vara, viken kolumn som Enhetsöversikten ska sorteras efter, vilken filtrering och gruppering Enhetsöversikten ska öppnas upp med.

Önskas ändringar läggs ett ärende till vårdinformationssystem via IT-portalen.

 

Om en patient finns med på en enhetsöversikt på en vårdande enhet som du har i ditt urval i Enhetsöversikten så kommer Enhetsöversikten att byta filtrering så att den framsökta patienten visas på Enhetsöversikten. Är patienten dessutom tilldelad ett team som du inte har i ditt urval av team blir teamet ”Inget”. Ändra Team till ”alla” så syns patienten.

Om en patient finns med på en enhetsöversikt på en vårdande enhet som du har i ditt urval i Enhetsöversikten så kommer Enhetsöversikten att byta filtrering så att den framsökta patienten visas på Enhetsöversikten. Är patienten dessutom tilldelad ett team som du inte har i ditt urval av team blir teamet ”Inget”. Ändra Team till ”alla” så syns patienten.

För att ändra vald filtrering behöver man trycka på knappen ”Filtrera”. Trycker man F5 kommer endast informationen i Enhetsöversikten uppdateras (denna uppdateras också automatiskt var 30e sekund).
Det finns ett förbättringsförslag hos Cambio om att även filtreringen ska uppdateras.

Genom att använda filtreringen. Välj:

  • Medicinskt ansvarig enhet: välj den enhet som patientens vårdtillfälle registrerats på.
  • Vårdande enhet: (Alla)

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022